CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN
Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn


Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

 1. Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản (Công ty)
Trụ sở chính:Số 28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại:(024) 37173026                         Fax: (024) 32474754
Website:http://minex.vn                        Email:
Loại hình doanh nghiệp:Công ty cổ phần chưa đại chúng
Lĩnh vực hoạt động chính:Xuất nhập khẩu, thương mại
 • Thông tin về đợt mua lại
 • Mã trái phiếu mua lại: MINEXH2023001
 • Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu thuộc đối tượng được mua lại Trái Phiếu trước hạn và có tên trong Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày chốt Sổ Đăng Ký Trái Phiếu để mua lại trước hạn đợt 1.
 • Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 23.280.000.000 (Hai mươi ba tỷ, hay trăm tám mươi triệu) đồng.
 • Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 • Loại chứng khoán phát hành: Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền
 • Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
 • Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái Phiếu (Mười triệu đồng một Trái Phiếu)
 • Lãi Suất Trái Phiếu: Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 36 tháng của Trái Phiếu được xác định là 11%/năm.
 • Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 • Ngày Phát Hành: 31/12/2020
 • Ngày Đáo Hạn: 31/12/2023
 • Ngày Thanh Toán Lãi: Định kỳ mỗi mười hai tháng một lần, vào ngày đủ 12 tháng, đủ 24 tháng, đủ 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu và/hoặc là Ngày Thực hiện Quyền Mua lại.
 • Nguồn mua lại: Nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và nguồn thu hợp pháp khác của Công Ty.
 • Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 31/05/2022

(Phương án mua lại trái phiếu MINEXH2023001 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 185/2022/NQ-HĐQT  ngày 18/05/2022 và Phương án mua lại trước hạn trái phiếu MINEXH2023001 đợt 1 do Giám đốc Công ty ban hành theo Quyết định số 205/QĐ-MINEX ngày 20/05/2022)

 • Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại Lý Lưu Ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37726699 – Fax: 024 37726763

Trân trọng thông báo./.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *