Chiến lược phát triển

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Định hướng chung

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như ô tô và các dịch vụ phụ trợ của ngành công nghiệp ô tô, nhằm nắm bắt cơ hội từ thị trường và từng bước xây dựng Tập đoàn trở thành một đơn vị uy tín đầu ngành.

Chiến lược phát triển cụ thể

Đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Lấy kinh doanh ô tô và dịch vụ ô tô làm mũi nhọn, với việc đáp ứng nhu cầu nhiều phân khúc khách hàng, có thu nhập cao đến trung bình.

Đầu tư nâng cấp hệ thống dịch vụ xưởng sửa chữa và bảo dưỡng ô tô để có thể cung cấp các gói sản phẩm chăm sóc khách hàng trọn gói, thuận tiện với chi phí hợp lý và cạnh tranh.

Đầu tư các tài sản bất động sản để mở rộng hệ thống nhà xưởng và các showroom ô tô tại nhiều địa bàn, dành thế chủ động về mặt bằng trong phát triển đầu tư lâu dài và ổn định cho hệ thống mạng lưới kinh doanh của công ty.

Phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, có ngoại ngữ tốt, nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài và góp phần giúp người lao động thêm gắn bó lâu dài với công ty.

Phát triển thương hiệu

Thông qua các hoạt động nội bộ, chương trình marketing – truyền thông, công tác cộng đồng, Minexport hướng tới xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mạnh, phát triển bền vững, có uy tín trên thương trường và trách nhiệm cao với xã hội.