Gia nhập khách hàng thân thiết

Đối tượng tham gia Chương trình KHTT của Minex là tất cả các khách hàng cá nhân đủ 18 tuổi, có giấy tờ tùy thân hợp lệ, không bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự; và các tổ chức được thành lập hợp pháp.

Thẻ chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Hộ chiếu hoặc tổ chức/doanh nghiệp có đủ pháp nhân; mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ.