Địa chỉ: 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội , Việt Nam

Văn Phòng: 35 Hai Bà Trưng, Hoàn kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+ 84) - 024 7777 8868

Fax: (+ 84) - 024 32474754

Mail:  info@minex.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi gửi tin nhắn hoặc gửi một lời chứng thực, vui lòng sử dụng biểu mẫu trực tuyến dưới đây :