Ford giảm 10% giá phụ tùng, sửa chữa + cơ hội nhận Galaxy S9

Ngày đăng: 23/04/2018

Với mục đích tăng thêm ưu đãi cho Khách hàng, nhân dịp Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 và Ngày Quốc Tế Lao động 1/5,  Ford Việt Nam đưa ra Chương trình Ford Service Caring- Chăm sóc Khách hàng với các thông tin cụ thể như sau:

– Chương trình áp dụng từ ngày 15/4/2018  đến ngày 31/05/2018.

Giảm giá 10% phụ tùng và nhân công (trước thuế) cho xe hết bảo hành tiêu chuẩn

– Bốc thăm trúng thưởng Samsung Galaxy S9 cho tất cả các Khách hàng dịch vụ

(Không áp dụng cho xe làm bảo hiểm cho cả hai ưu đãi của chương trình)

Ford giảm 10% giá phụ tùng, sửa chữa + cơ hội nhận Galaxy S9

Ngày đăng: 23/04/2018

Với mục đích tăng thêm ưu đãi cho Khách hàng, nhân dịp Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 và Ngày Quốc Tế Lao động 1/5,  Ford Việt Nam đưa ra Chương trình Ford Service Caring- Chăm sóc Khách hàng với các thông tin cụ thể như sau:

– Chương trình áp dụng từ ngày 15/4/2018  đến ngày 31/05/2018.

Giảm giá 10% phụ tùng và nhân công (trước thuế) cho xe hết bảo hành tiêu chuẩn

– Bốc thăm trúng thưởng Samsung Galaxy S9 cho tất cả các Khách hàng dịch vụ

(Không áp dụng cho xe làm bảo hiểm cho cả hai ưu đãi của chương trình)