22 tỷ đồng doanh thu Xuất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm

Ngày đăng: 30/03/2018

Công ty Xuất nhập khẩu khoáng sản mở đầu năm 2018 vô cùng bận rộn, với việc tiếp tục triển khai các gói thầu được ký kết từ 2017 và tích cực “tham chiến” với những gói mới đầy tiềm năng.

Phòng xuất nhập khẩu 1

Theo thống kê từ 4 phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, hiện công ty vẫn đang tích cực thực hiện các hợp đồng cũ từ cuối 2017, với tổng doanh thu dự kiến hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, một số hợp đồng đã bàn giao một phần, mang lại doanh thu khoảng 22 tỷ đồng cho 3 tháng đầu năm.

“Do công việc được phân công theo hướng chuyên môn hoá, cùng với kinh nghiệm triển khai nhiều năm, công việc đang được chúng tôi tiến hành khá thuận lợi. Bên cạnh các gói thầu cũ, phòng cũng tích cực tìm kiếm và tham gia đấu thầu thêm nhiều gói mới, với doanh thu ước tính khoảng 160 tỷ đồng”, chị Đoàn Thị Phương Hoa – phó phòng Xuất nhập khẩu 1 cho biết.

Có thể nói, xuất nhập khẩu hiện đang là hoạt động kinh doanh mang loại doanh thu khả quan cho toàn khối, hứa hẹn sẽ có những bước tiến vượt bậc trong năm 2018.

22 tỷ đồng doanh thu Xuất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm

Ngày đăng: 30/03/2018

Công ty Xuất nhập khẩu khoáng sản mở đầu năm 2018 vô cùng bận rộn, với việc tiếp tục triển khai các gói thầu được ký kết từ 2017 và tích cực “tham chiến” với những gói mới đầy tiềm năng.

Phòng xuất nhập khẩu 1

Theo thống kê từ 4 phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, hiện công ty vẫn đang tích cực thực hiện các hợp đồng cũ từ cuối 2017, với tổng doanh thu dự kiến hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, một số hợp đồng đã bàn giao một phần, mang lại doanh thu khoảng 22 tỷ đồng cho 3 tháng đầu năm.

“Do công việc được phân công theo hướng chuyên môn hoá, cùng với kinh nghiệm triển khai nhiều năm, công việc đang được chúng tôi tiến hành khá thuận lợi. Bên cạnh các gói thầu cũ, phòng cũng tích cực tìm kiếm và tham gia đấu thầu thêm nhiều gói mới, với doanh thu ước tính khoảng 160 tỷ đồng”, chị Đoàn Thị Phương Hoa – phó phòng Xuất nhập khẩu 1 cho biết.

Có thể nói, xuất nhập khẩu hiện đang là hoạt động kinh doanh mang loại doanh thu khả quan cho toàn khối, hứa hẹn sẽ có những bước tiến vượt bậc trong năm 2018.