Công ty An Hưng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ

Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 10/04 , Trưởng Phòng Dịch Vụ đã có buổi họp với toàn bộ cán bộ quản lý Xưởng dịch vụ An Hưng nhằm chia sẻ kế hoạch phát triển dịch vụ trong năm 2018, đưa ra các kế hoạch mục tiêu cần phải thực hiện, hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng của xưởng và tăng cường lượng khách hàng vào làm dịch vụ tại xưởng An Hưng.


Ngày 09/04 vừa qua, Tổ trưởng tổ sữa chữa chung đã có buổi đào tạo cho toàn bộ các ký thuật viên tổ mình về kỹ thuật sử dụng công cụ dụng cụ, kỹ thuật sửa chữa chung và giải pháp khắc phục nâng cao tay nghề khi gặp các trường hợp phàn nàn từ khách hàng, nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp của XDV An Hưng.

Ngày 08/04, Trưởng phòng KD 1 đã có buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm KIA Cerato cho tư vấn bán hàng mới, một trong những sản phẩm đang bán chạy nhất của Kia . Tại buổi đào tạo, các tư vấn bán hàng mới cũng được thực hành tham gia vào các tình huống để tư vấn cho khách hàng đến xem xe và chốt khách.

Công ty An Hưng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ

Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 10/04 , Trưởng Phòng Dịch Vụ đã có buổi họp với toàn bộ cán bộ quản lý Xưởng dịch vụ An Hưng nhằm chia sẻ kế hoạch phát triển dịch vụ trong năm 2018, đưa ra các kế hoạch mục tiêu cần phải thực hiện, hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng của xưởng và tăng cường lượng khách hàng vào làm dịch vụ tại xưởng An Hưng.


Ngày 09/04 vừa qua, Tổ trưởng tổ sữa chữa chung đã có buổi đào tạo cho toàn bộ các ký thuật viên tổ mình về kỹ thuật sử dụng công cụ dụng cụ, kỹ thuật sửa chữa chung và giải pháp khắc phục nâng cao tay nghề khi gặp các trường hợp phàn nàn từ khách hàng, nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp của XDV An Hưng.

Ngày 08/04, Trưởng phòng KD 1 đã có buổi đào tạo chuyên sâu về sản phẩm KIA Cerato cho tư vấn bán hàng mới, một trong những sản phẩm đang bán chạy nhất của Kia . Tại buổi đào tạo, các tư vấn bán hàng mới cũng được thực hành tham gia vào các tình huống để tư vấn cho khách hàng đến xem xe và chốt khách.