Mercedes Benz An Du giảm giá 20% dầu và phụ tùng

Ngày đăng: 25/07/2018

Từ ngày 16/7 – 18/8/2018, Xưởng dịch vụ An Du Hà Nội sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi “Elder Car” dành cho các xe có đăng ký lần đầu trước ngày 1/8/2013. Nội dung chương trình bao gồm:

  • Giảm giá 20% dầu và phụ tùng chính hãng
  • Tặng ô, áo, mũ Mercedes-Ben

Khách hàng liên hệ đặt chỗ theo số điện thoại 024.6650.8688 hoặc 0984.166.767

Mercedes Benz An Du giảm giá 20% dầu và phụ tùng

Ngày đăng: 25/07/2018

Từ ngày 16/7 – 18/8/2018, Xưởng dịch vụ An Du Hà Nội sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi “Elder Car” dành cho các xe có đăng ký lần đầu trước ngày 1/8/2013. Nội dung chương trình bao gồm:

  • Giảm giá 20% dầu và phụ tùng chính hãng
  • Tặng ô, áo, mũ Mercedes-Ben

Khách hàng liên hệ đặt chỗ theo số điện thoại 024.6650.8688 hoặc 0984.166.767