Minex hợp tác với Ngân hàng NCB

Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 14/3, Tổng giám đốc Minex – bà Trần Thị Tố Dung, cùng giám đốc tài chính công ty, kế toán trưởng Tập đoàn Gami đã có buổi làm việc với đại diện Khối khách hàng doanh nghiệp và Khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng quốc dân NCB.

Tổng giám đốc Minexport làm việc với đại diện NCB

Hai bên đã cùng nhau chia sẻ thế mạnh về sản phẩm dịch vụ, thảo luận các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, cũng như những khả năng và hướng hợp tác lâu dài. Theo đó, khi hợp đồng được ký kết, khách hàng của Minex và NCB sẽ có nhiều hơn những ưu đãi, góp phần kích cầu, hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh của các bên.

Với thiện chí hợp tác cùng tốc độ làm việc nhanh chóng, sau khi kết thúc cuộc họp, Minex và NCB đã có những cam kết ban đầu thông qua biên bản hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng đưa ra lộ trình triển khai cụ thể, với kế hoạch đào tạo chéo, tìm hiểu sản phẩm dịch vụ của mỗi bên cho CBNV từng đơn vị, các bộ phận liên quan nhanh chóng hoàn thiện các tài liệu maketing, để đầu tháng 4/2018, dự án sẽ chính thức đưa vào triển khai rộng rãi đối với khách hàng.

Minex hợp tác với Ngân hàng NCB

Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 14/3, Tổng giám đốc Minex – bà Trần Thị Tố Dung, cùng giám đốc tài chính công ty, kế toán trưởng Tập đoàn Gami đã có buổi làm việc với đại diện Khối khách hàng doanh nghiệp và Khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng quốc dân NCB.

Tổng giám đốc Minexport làm việc với đại diện NCB

Hai bên đã cùng nhau chia sẻ thế mạnh về sản phẩm dịch vụ, thảo luận các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, cũng như những khả năng và hướng hợp tác lâu dài. Theo đó, khi hợp đồng được ký kết, khách hàng của Minex và NCB sẽ có nhiều hơn những ưu đãi, góp phần kích cầu, hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh của các bên.

Với thiện chí hợp tác cùng tốc độ làm việc nhanh chóng, sau khi kết thúc cuộc họp, Minex và NCB đã có những cam kết ban đầu thông qua biên bản hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng đưa ra lộ trình triển khai cụ thể, với kế hoạch đào tạo chéo, tìm hiểu sản phẩm dịch vụ của mỗi bên cho CBNV từng đơn vị, các bộ phận liên quan nhanh chóng hoàn thiện các tài liệu maketing, để đầu tháng 4/2018, dự án sẽ chính thức đưa vào triển khai rộng rãi đối với khách hàng.