Minex thu hút sự quan tâm từ quỹ ngoại

Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 8/3/2018, tại trụ sở Tập đoàn, bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minex đã có buổi làm việc với ông Alwin Poon – Giám đốc The Carlyle Group.

Trong cuộc họp, hai bên đã giới thiệu về mình, chỉ rõ định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo The Carlyle Group đã bày tỏ sự quan và mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Minex thông qua các buổi gặp gỡ tiếp theo, nơi các bên có thể tìm hiểu sâu hơn về nhau và có những hướng “bắt tay“ ban đầu.

The Carlyle Group là Tập đoàn được thành lập từ 1987 tại Washington DC, được biết đến như một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư lớn và thành công nhất trên thế giới, với hơn 1.600 chuyên gia, làm việc tại 31 văn phòng đại diện ở khắp các châu lục.

Minex thu hút sự quan tâm từ quỹ ngoại

Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 8/3/2018, tại trụ sở Tập đoàn, bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minex đã có buổi làm việc với ông Alwin Poon – Giám đốc The Carlyle Group.

Trong cuộc họp, hai bên đã giới thiệu về mình, chỉ rõ định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo The Carlyle Group đã bày tỏ sự quan và mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Minex thông qua các buổi gặp gỡ tiếp theo, nơi các bên có thể tìm hiểu sâu hơn về nhau và có những hướng “bắt tay“ ban đầu.

The Carlyle Group là Tập đoàn được thành lập từ 1987 tại Washington DC, được biết đến như một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư lớn và thành công nhất trên thế giới, với hơn 1.600 chuyên gia, làm việc tại 31 văn phòng đại diện ở khắp các châu lục.