Minexport tăng tốc với gần 50,5 tỷ doanh thu tháng 4

Ngày đăng: 03/05/2018

Trong tháng 4, các phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu Minexport đã tích cực hoạt động, tham gia các gói thầu mới, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai các hợp đồng cũ.

Kết thúc 4 tuần tháng 4, bộ phận kinh doanh Minexport đã đem về khoảng 50 tỷ 466 triệu đồng doanh thu. Cụ thể, phòng xuất nhập khẩu 1 mang về 14 tỷ đồng; phòng xuất nhập khẩu 2 mang về 24 tỷ đồng; phòng xuất nhập khẩu 4 là 12,466 tỷ đồng. Trong đó, phòng xuất nhập khẩu 4 đã hoàn thiện toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng với Sở y tế Bắc Cạn trong tháng 4 này.

Bên cạnh đó, các phòng xuất nhập khẩu Minexport trong tháng 4 đã tham gia mới nhiều gói thầu, tiêu biểu như phòng xuất nhập khẩu 1, với việc ký hợp đồng xuất nhập khẩu có giá trị doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng, cùng một gói thầu nhỏ, có giá trị 5 tỷ đồng.

Có thể nói các hoạt động kinh doanh, phân phối, cung ứng thiết bị y tế, khoa học công nghệ, là thế mạnh của Minexport trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm lâu năm, nguồn hàng uy tín, đối tác trung thành, Minexport đã và đang khẳng định vai trò cầu nối tích cực của mình trong hoạt động giao thương quốc tế.

Với mục tiêu doanh thu đặt ra trong năm 2018, các cán bộ nhân viên Minexport đang nỗ lực không ngừng, đẩy nhanh tốc độ triển khai, mở rộng đối tượng khách hàng, tích cực tham gia đấu thầu, cạnh tranh… nhằm cán đích sớm với nhiều thắng lợi.

Minexport tăng tốc với gần 50,5 tỷ doanh thu tháng 4

Ngày đăng: 03/05/2018

Trong tháng 4, các phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu Minexport đã tích cực hoạt động, tham gia các gói thầu mới, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai các hợp đồng cũ.

Kết thúc 4 tuần tháng 4, bộ phận kinh doanh Minexport đã đem về khoảng 50 tỷ 466 triệu đồng doanh thu. Cụ thể, phòng xuất nhập khẩu 1 mang về 14 tỷ đồng; phòng xuất nhập khẩu 2 mang về 24 tỷ đồng; phòng xuất nhập khẩu 4 là 12,466 tỷ đồng. Trong đó, phòng xuất nhập khẩu 4 đã hoàn thiện toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng với Sở y tế Bắc Cạn trong tháng 4 này.

Bên cạnh đó, các phòng xuất nhập khẩu Minexport trong tháng 4 đã tham gia mới nhiều gói thầu, tiêu biểu như phòng xuất nhập khẩu 1, với việc ký hợp đồng xuất nhập khẩu có giá trị doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng, cùng một gói thầu nhỏ, có giá trị 5 tỷ đồng.

Có thể nói các hoạt động kinh doanh, phân phối, cung ứng thiết bị y tế, khoa học công nghệ, là thế mạnh của Minexport trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm lâu năm, nguồn hàng uy tín, đối tác trung thành, Minexport đã và đang khẳng định vai trò cầu nối tích cực của mình trong hoạt động giao thương quốc tế.

Với mục tiêu doanh thu đặt ra trong năm 2018, các cán bộ nhân viên Minexport đang nỗ lực không ngừng, đẩy nhanh tốc độ triển khai, mở rộng đối tượng khách hàng, tích cực tham gia đấu thầu, cạnh tranh… nhằm cán đích sớm với nhiều thắng lợi.