Minexport thông qua kế hoạch lợi nhuận 5.856 tỷ đồng năm 2018

Ngày đăng: 24/04/2018

Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với việc thông qua tất cả tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.856 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản

Tăng trưởng đột biến về doanh thu năm 2017

Năm 2017 được xem là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh ô tô, do những thay đổi về chính sách, pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cũng có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển, liên quan đến chính sách thuế, gỡ bỏ dần hàng rào thuế quan, cũng như những cải cách về hành chính ngày càng đơn giản, gọn nhẹ hơn cho doanh nghiệp.

“Là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành xuất nhập khẩu và kinh doanh ô tô , Minexport không nằm ngoài xu hướng phát triển chung của toàn ngành. Bên cạnh việc tận dụng tốt những cơ hội và điều kiện khách quan do bối cảnh chung đem lại, Minexport đã tích cực tìm kiếm, phát huy thế mạnh riêng của doanh nghiệp để tạo nên sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Điều hành, cán bộ nhân viên, Minexport đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra với các kết quả cao hơn năm 2016”, Bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minexport phát biểu trong đại hội.

Bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minexport phát biểu

Từ những dự án mới được triển khai nhanh chóng, đảm bảo tiến độ và chất lượng, thương hiệu Minexport tiếp tục khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước, được nhiều đối tác, khách hàng, nhà đầu tư tin tưởng, lựa chọn.

Việc hợp nhất thành công 5 công ty con đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và dịch vụ ô tô, Minexport đã có được một kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017, với doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.323 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 72 tỷ đồng. Theo đó, Minexport dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hơn 10% lợi nhuận trước khi tăng vốn.

Bên cạnh mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, Công ty còn chú trọng đến các cơ hội thị trường, với việc phát triển, mở rộng các hướng kinh doanh xuất nhập khẩu, mở rộng loại hình dịch vụ giá trị gia tăng cho ô tô, nhằm đạt được sự phát triển toàn diện.

Thông qua kế hoạch doanh thu 5.856 tỷ đồng

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2018, Minexport đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 5.856 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng, chi trả cổ tức hơn 8%, với số lượng nhân sự dự kiến đạt hơn 900 người.

Đoàn chủ tịch

Để hoàn thành các mục tiêu này, Ban lãnh đạo cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực vào việc phát triển những dự án mới nhằm củng cố và đẩy mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là ô tô và dịch vụ ô tô; đối với mảng xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, mở rộng bạn hàng và mặt hàng xuất nhập khẩu tiềm năng.

Với định hướng của HĐQT, Ban tổng giám đốc tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý.

Phát biểu trong đại hội, Bà Trần Thị Phương Mai – Chủ tịch HĐQT Minexport cho biết, hiện tại, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng lên Ủy ban chứng khoán, do đó, trong năm 2018, ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng vào công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng của một công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình trong đại hội

Theo đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Minexport, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu, thông qua hàng loạt nghị quyết, tờ trình liên quan đến hoạt động báo cáo tài chính kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, việc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, tờ trình sửa đổi điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản lý công ty…

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ban Marketing – Truyền thông Minexport

 Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Email: thuyntt@minex.vn

Mobile: 0912 005 579

 

Ms. Phạm Lan Anh

Email: anhpl@minex.vn

Mobile: 0969 998 961

Minexport thông qua kế hoạch lợi nhuận 5.856 tỷ đồng năm 2018

Ngày đăng: 24/04/2018

Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với việc thông qua tất cả tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.856 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản

Tăng trưởng đột biến về doanh thu năm 2017

Năm 2017 được xem là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh ô tô, do những thay đổi về chính sách, pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cũng có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển, liên quan đến chính sách thuế, gỡ bỏ dần hàng rào thuế quan, cũng như những cải cách về hành chính ngày càng đơn giản, gọn nhẹ hơn cho doanh nghiệp.

“Là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành xuất nhập khẩu và kinh doanh ô tô , Minexport không nằm ngoài xu hướng phát triển chung của toàn ngành. Bên cạnh việc tận dụng tốt những cơ hội và điều kiện khách quan do bối cảnh chung đem lại, Minexport đã tích cực tìm kiếm, phát huy thế mạnh riêng của doanh nghiệp để tạo nên sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Điều hành, cán bộ nhân viên, Minexport đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra với các kết quả cao hơn năm 2016”, Bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minexport phát biểu trong đại hội.

Bà Trần Thị Tố Dung – Tổng giám đốc Minexport phát biểu

Từ những dự án mới được triển khai nhanh chóng, đảm bảo tiến độ và chất lượng, thương hiệu Minexport tiếp tục khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước, được nhiều đối tác, khách hàng, nhà đầu tư tin tưởng, lựa chọn.

Việc hợp nhất thành công 5 công ty con đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và dịch vụ ô tô, Minexport đã có được một kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017, với doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.323 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 72 tỷ đồng. Theo đó, Minexport dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hơn 10% lợi nhuận trước khi tăng vốn.

Bên cạnh mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, Công ty còn chú trọng đến các cơ hội thị trường, với việc phát triển, mở rộng các hướng kinh doanh xuất nhập khẩu, mở rộng loại hình dịch vụ giá trị gia tăng cho ô tô, nhằm đạt được sự phát triển toàn diện.

Thông qua kế hoạch doanh thu 5.856 tỷ đồng

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2018, Minexport đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 5.856 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng, chi trả cổ tức hơn 8%, với số lượng nhân sự dự kiến đạt hơn 900 người.

Đoàn chủ tịch

Để hoàn thành các mục tiêu này, Ban lãnh đạo cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực vào việc phát triển những dự án mới nhằm củng cố và đẩy mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là ô tô và dịch vụ ô tô; đối với mảng xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, mở rộng bạn hàng và mặt hàng xuất nhập khẩu tiềm năng.

Với định hướng của HĐQT, Ban tổng giám đốc tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý.

Phát biểu trong đại hội, Bà Trần Thị Phương Mai – Chủ tịch HĐQT Minexport cho biết, hiện tại, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng lên Ủy ban chứng khoán, do đó, trong năm 2018, ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng vào công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng của một công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình trong đại hội

Theo đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Minexport, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu, thông qua hàng loạt nghị quyết, tờ trình liên quan đến hoạt động báo cáo tài chính kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, việc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, tờ trình sửa đổi điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản lý công ty…

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ban Marketing – Truyền thông Minexport

 Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Email: thuyntt@minex.vn

Mobile: 0912 005 579

 

Ms. Phạm Lan Anh

Email: anhpl@minex.vn

Mobile: 0969 998 961