Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Gami Group

Ngày đăng: 04/04/2018

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Gami Group
Trong buổi chào cờ tuần qua, Gami Group đã chính thức phát động tới các công ty thành viên phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập, với nhiều hoạt động đa dạng.
Theo đó, chuỗi hoạt động thi đua sẽ kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2018 – năm đánh dấu bước trưởng thành 25 năm của Tập đoàn Gami.
Phong trào thi đua được phân thành 3 mảng lớn, bao gồm bằng khen/ giải thưởng, hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa. Các lãnh đạo công ty thành viên có trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhân viên đơn vị tham gia và phấn đấu để giành được giải cao.
Đây là một sự kiện trọng tâm trong năm nay, có quy mô tổ chức, phát động trên diện rộng, với chương trình đa dạng, giải thưởng hấp dẫn. Hưởng ứng tinh thần chung của Tập đoàn, lãnh đạo công ty Minex đã phổ biến thông tin và phát động phong trào thi đua từ công ty mẹ xuống các công ty thành viên.

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Gami Group

Ngày đăng: 04/04/2018

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Gami Group
Trong buổi chào cờ tuần qua, Gami Group đã chính thức phát động tới các công ty thành viên phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập, với nhiều hoạt động đa dạng.
Theo đó, chuỗi hoạt động thi đua sẽ kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2018 – năm đánh dấu bước trưởng thành 25 năm của Tập đoàn Gami.
Phong trào thi đua được phân thành 3 mảng lớn, bao gồm bằng khen/ giải thưởng, hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa. Các lãnh đạo công ty thành viên có trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhân viên đơn vị tham gia và phấn đấu để giành được giải cao.
Đây là một sự kiện trọng tâm trong năm nay, có quy mô tổ chức, phát động trên diện rộng, với chương trình đa dạng, giải thưởng hấp dẫn. Hưởng ứng tinh thần chung của Tập đoàn, lãnh đạo công ty Minex đã phổ biến thông tin và phát động phong trào thi đua từ công ty mẹ xuống các công ty thành viên.

Tin tức khác