Tuần lễ vàng – Mercedes An Du

Ngày đăng: 14/04/2018

Tháng 4, xưởng dịch vụ An Du trên toàn hệ thống triển khai chương trình “Tuần lễ vàng”

Thời gian: từ 2 – 21/4

Ưu đãi:

  • Giảm giá 15% đối với dầu và phụ tùng chính hãng
  • Quà tặng hấp dẫn cho các dòng xe Mercedes- A-, C-, CLA-, GLA-, GLC/GLK-class

Tuần lễ vàng – Mercedes An Du

Ngày đăng: 14/04/2018

Tháng 4, xưởng dịch vụ An Du trên toàn hệ thống triển khai chương trình “Tuần lễ vàng”

Thời gian: từ 2 – 21/4

Ưu đãi:

  • Giảm giá 15% đối với dầu và phụ tùng chính hãng
  • Quà tặng hấp dẫn cho các dòng xe Mercedes- A-, C-, CLA-, GLA-, GLC/GLK-class